Stomach: Gastrointestinal stromal tumor (2001, gross) by euthman on Flickr.

Stomach: Gastrointestinal stromal tumor (2001, gross) by euthman on Flickr.


Posted on Julio 20th at 1:37 PM
Tagged as: GIST. gastrointestinal stromal tumor. sarcoma. stomach. pathology. gross. specimen.
  1. natuakd ha publicado esto
theme by heloísa teixeira